GDPR

Den 25 maj träder en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter den gamla personuppgifts-lagen (PUL). Den nya förordningen ska stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU.

Personuppgifter omfattar alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Det kan, förutom personnummer, vara namn, adress, resultatlistor och även foton.

I enlighet med Svenska Skyttesportförbundet följer vi den integritets policy för behandling av personuppgifter som RF förespråkar ( https://www.rf.se/personuppgifter ).

Västsvenska Skyttesportförbundet har som policy att inte skapa några egna personregister utöver kontaktinformationslistor (Uppdragslista) i form av e-post adresser och telefon nummer till de förtroende valda styrelse medlemmar, suppleanter, adjungerade samt valberedning inom distriktet och våra olika grensektioner. Denna information arkiveras i max 5 år.

Distriktets medlemsföreningars uppgifter hämtas och används vid behov från IOL.

I de fall det förekommer ärenden med personuppgifter som berörs i GDPR skall denna information raderas efter att ärendet är avslutat. Ansvarig för att radera sparad information är den som varit handläggare av ärendet.

Västsvenska Skyttesportförbundet
Styrelsen september 2018.

Senast uppdaterad: 22-12-12