Västsvenska Luftskytteserien 2023/2024

luftpistol, luftgevär

Startdatum: 2023-11-12

Slutdatum: 2024-03-22

Luftgevär & Luftpistol

Serien omfattar fem omgångar.
I varje omgång skjuts 20 skott.

Omgång 1 senast 12:e november
Omgång 2 senast 10:e december
Omgång 3 senast 28:e januari
Omgång 4 senast 25:e februari
Omgång 5 senast 22:a mars

Resultaten skickas in med e-post, senast en vecka efter omgångens slut.

Efter varje omgång skickas en resultatlista ut med de resultat som kommit in.

INDIVIDUELL TÄVLING
Luftgevär

LSi 9- LSi 85 : sittande med stöd
L 13 - L 85 : stående
Se klassindelning på nästa sida.
Klassindelning för olika födelseår se nästa sida. Dubblering tillåten.

Luftpistol
LP9 - LP13 :sittande med stöd
LP15 - LP60 : stående

Klasser kan komma att slås ihop om det blir få deltagare.

Individuellt räknas de tre bästa omgångarna samman.

Varje skytts resultat skall skrivas på en skjutlista som föreningen får utskickad (Excel).
Ange alltid födelseår, för korrekt klasstillhörighet.
Skytt som skjuter i mer än en klass noteras som två olika skyttar (med de olika klasserna)


LSi 9 och LP9: Resultatlista efter bokstavsordning.
LSi 9, LSi11, LP9 och LP11: All får pokal (om tre resultat)
LSi 13, LSi 15, LP13 och LP 15: De flesta får pokal (om tre resultat)

Inga prispengar delas ut denna säsong.

Anmälningsavgift: Ingen avgift denna säsong

Anmäl genom att skicka resultaten till: anders@porsen.se 

Tävlingsledare: Anders Andersson : 0734-373757

INBJUDAN Västsvenska Luftskytteserien 2023-24.pdf