Luftgevär

Startdatum: 23-03-06 08:03:00

Slutdatum: 23-03-12 05:03:00

Tävlingsplats

Luftvapenhallen, Granngårdens motionsanläggning, Lextorp, Trollhättan

Tävlingsdagar

Må 6 :e mars – Sö 12:e mars, ej fredag, Må-To 2 skjutlag per kväll. 

Program

40 tävlingsskott + provskott tid 60 min, L13stå 20 skott, tid 40 min

Skjutningen sker på MegaLink akustiktavla.

OBS! Summering med decimal i samtliga klasser!

Dubbelstart (sitt/stå) är tillåten. Skjutjacka ej tillåten bland seniorer o veteraner i sittande.

Klassindelning

L9, L11, L13, L15, L17-20, Lsim (21-54 år), LVetSim 55, LVetSim 65. LvetSim 75 L13s, L15s, L17s, L2, L3, L4, LE, Veteran stå ( L55 och L65)

OBS! Vid färre antal skyttar än 3 i en klass kan sammanslagning av klasser komma att ske!

Lagtävling

A (Mix) -2 sittande + 1 ståendeskytt

B (Stå)   -3 ståendeskyttar  

C (Sitt)  -3 sittande skyttar

Obegränsat antal lag/förening, skyttar får vara med i flera lagtyper

Särskiljning

    • antal innertior
    • bästa 10 skottsserien bakifrån
    • antal 10,9,8 osv.

Hederspriser/         

Samtliga L9 o L11 får priser. I övriga klasser får ca 30% av deltagande lag och skyttar hpr.  

Prisutdelning

Söndag, ca 20 min efter att sista skjutlaget är klart.  

Priser som ej avhämtats en månad efter tävlingen tillfaller arrangören!

Tävlingsavgifter

120:- per deltagare för alla klasser. 150:- per lag.                  

Avgifterna insättes föreningsvis på Trollhättans Skarpskytteförenings

bankgirokonto nr 820-4547 , Swish 123 534 64 16 i samb med anmälan

Anmälan 24/2 2023

Skall vara tävlingssekreteraren tillhanda senast 24/2 2023

Skjutlagen sätts ihop efter hand som anmälningarna kommer in, så ju tidigare vi får er anmälan desto större chans att ni får önskade skjuttider. Ange email adress dit skjuttider och prislista kan sändas. Ange vid anmälan om ni ej godtar att ert namn publiceras på Internet.

 Servering

Finns öppen alla dagar. Begränsat utbud vardagkvällarna.

 Frågor

Tävlingssekreterare

Ingemar Jonsson
Tfn:  0702-160280
Email: lennartson@telia.com       

Tävlingsledare

Sten Lennartson
Tfn: 0702-662037
Email: brevik111@live.se

Wod Fil Inbjudan Trollpuffen 2023