Inbjudan till Varakretsens höstfältskjutning (GF)

Söndagen den 13 november i Essunga. Anmälan på plats tävlingsdagen kl 09.00-10.00.

Hej GF-skyttar,
Förmedlar inbjudan till Varakretsens höstfältskjutning (GF) i Essunga söndagen den 13 november, se bilaga. Anmälan på plats tävlingsdagen kl 09.00-10.00. Tävlingen genomförs som bilfältskjutning över 5 stationer. Samtidigt avgörs DM för Västergötlands skyttesportförbund.
Västergötlands Skyttesportförbund
Gevärssektionen
Jonny Karlsson
Johanna Arogén 22-11-27